Legitimerad sjukgymnast 

Hans Haavisto

Patientavgift  


Från 2008-01-01 kan man söka sjukgymnastik direkt utan att först gå till läkare.

Jag har samarbetsavtal med Region Sörmland och har mottagning för alla med eller utan remiss. Region Sörmlands taxor och högkostnadsskydd gäller vid ditt besök.

Taxa för närvarande:

  •  250 kr/behandling
  • Uteblivet besök debiteras med 400kr+ faktureringsavgift 15kr