Legitimerad sjukgymnast 

Hans Haavisto

Behandlingar och metoder

-OMT Ortopedisk Manuell Terapi

Ortopedisk Manuell Terapi, OMT, är ett internationellt specialistområde inom sjukgymnastik/fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet ( rörelsesystemet). 

Utifrån ett helhetsperspektiv görs en funktionsanalys som innehåller sjukdomshistoria, smärt- och funktionsstatus.

Undersökning av leder, muskler och/eller nerver görs systematiskt med hjälp av både generella och specifikt riktade rörlighets- och smärtprovokations- respektive avlastningstest. 

Behandling baseras på individens förutsättningar och kan vara smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande. 

Exempel på behandlingsmetoder är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, mjukdelsbehandling och muskeltöjning.

OMT anpassas individuellt och omfattas och drivs av aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet. Det huvudsakliga målet med behandlingen att optimera en individs funktion samt symtomreduktion..

 

-Idrottsmedicin

Innefattar diagnostik, behandling/rehabilitering samt förebyggande arbete av idrottsmedicinska skador på alla nivåer från motionär till elitidtrottare.


-Beteendemedicinska behandlingsmetoder

Jag integrerar ett beteendemedicinskt förhållningssätt i all behandling. 

 

-Medicinsk funktionsträning

I den välutrustade träningssalen bedrivs medicinsk funktionsträning. Apparaturen/ träningsutrustningen är utvecklad och utvald för att passa både medicinsk funktionsträning och för traditionell friskvårdsträning. Medicinsk funktionsträning är aktiv rehabilitering av olika patientkategorier och med den doserade träningen tillämpbar på olika åldrar likväl som på elitidrottande individ som på vanlig motionär. 


-Akupunktur

En av socialstyrelsens godkända behandlingsmetoder mot smärta. Akupunkturens effekt förklaras med en lokal hämning av smärtsignaler på ryggmärgsnivå. Kroppsegna smärtstillande ämnen, endorfiner, frisätts vilket också har en smärtstillande effekt.


-Laser

Medicinsk laserterapi används för att accelerera läkningsprocessen, för att dämpa inflammation, påskynda återhämtning samt för smärtreduktion. Det verkar genom att laserljus appliceras utanpå huden och är således icke-invasiv.


-Tilläggsbehandlingar

  • NMT Neuro Muskulär Terapi: En specifik mjukdelsbehandlingsmetod där syftet är att minska smärta och normalisera funktion i muskulatur och leder.
  • Kinesiotejp: Används för att förbättra muskel och ledfunktion, kan även användas i smärtstillande syfte samt minska svullnad.
  • Värme/kyla: Används både som smärtlindring och muskelavslappnande.
  • TENS Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering: Elektrisk behandling i smärtstillande syfte.